23 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Deprsją, która według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Tej ważnej tematyce poświęciliśmy lekcje wychowawcze- obejrzeliśmy filmy, prezentacje i dużo dyskutowaliśmy.

Skala depresji Becka – test