Czas oczekiwania na Boże Narodzenie należy do najpiękniejszych w roku. Dlatego też tradycją naszej szkoły są coroczne jasełka przygotowywane przez uczniów pod opieką wychowawców Zajęć Pozalekcyjnych.

Nie inaczej było i w tym roku. Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich zdolności artystycznych – aktorskich, wokalnych i muzycznych.
W pięknej scenografii i w specjalnie przygotowanych kostiumach wprowadzili zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój.

  

A.Maćkowska