Nasi wychowankowie uczcili 78. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim przyłączając się do organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie akcji Żonkile: przypnijmy papierowy żonkil na znak, że łączy nas pamięć o powstaniu, jego bohaterkach oraz bohaterach