Luty jest miesiącem, w którym kładziemy szczególny nacisk na bezpieczeństwo w sieci, uświadamiając dzieciom i młodzieży, że internet to miejsce, w którym musimy dbać o swój dobrostan i przestrzegać netykiety. Lekcje informatyki, języka polskiego oraz zajęć z wychowawcą poświęciliśmy na dyskusje, tworzenie plakatów i przegląd przygotowanych przez nauczycieli materiałów multimedialnych. Wierzymy, ze połączenie nauki z zabawa przyniesie efekty.

Przedstawiamy wszystkim zainteresowanym kilka krótkich poradników opracowanych przez specjalistów:

 Jak sobie radzic z cyberprzemocą ?

Świat YouTube

– Co moje dziecko robi na YouTube?

-Bezpieczeństwo dzieci online 

-Pomoc ofiarom cyberprzemocy

FOMO jak sobie z tym radzić? 

Pięc kroków do prywatności 

Emoji -wyraź siebie