„A niechaj  narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, też swój język mają” pisał w renesansie Mikołaj Rej.

Mając w pamięci te mądre słowa włączyliśmy się w obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Podczas lekcji przeglądaliśmy zgromadzone  na padlecie nauczycielskim materiały dotyczące rodziny języków słowiańskich, pochodzenia polszczyzny, odmian gwarowych i środowiskowych, różnych błędów i gaf . Obejrzeliśmy ciekawe eksperymenty ukazujące trudności komunikacyjne oraz zmierzyliśmy się z łamaczami językowymi i utworami bez znaków diakrytycznych.

Mieliśmy też trimino,  różne łamigłówki, wykreślanki, rebusy, turnieje i biegane dyktando, przy którym spocili się nawet licealiści. Okazało się, że  w szkole można się dobrze bawić, a język polski jest lekcją wymagająca od uczniów różnorakiej aktywności.