Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w Akcji Żonkile, upamiętniającej 78 rocznicę powstania w getcie warszawskim. Na lekcjach języka polskiego, historii i zajęciach wychowawczych omawiali sytuację narodu żydowskiego w czasie okupacji, oraz obejrzeli materiały edukacyjne przygotowane przez Centrum Edukacyjne Muzeum POLIN. Bardzo zaciekawiła ich historia dziecięcej przyjaźni opowiedziana w filmie „Będę pisać” oraz wirtualny spacer po Muranowie. Mieli także okazje zapoznać się ze słuchowiskiem „ Pamięć drobinek” Zofii Staneckiej oraz „Historii z pewnej ulicy” Justyny Bednarek i wysłuchać fragmentu niezwykłego koncertu polisensorycznego przygotowanego do kompozycji nastoletniej pianistki Josimy Feldschuh. Był to czas zadumę, pogłębienie swojej wiedzy oraz dyskusję o tolerancji, bo każdy człowiek, niezależnie od pochodzenia, światopoglądu czy koloru skóry zasługuje na szacunek.