Wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły posiadają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym  oraz studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z pedagogiki  terapeutycznej. Oprócz tego  różne formy doskonalenia zawodowego , a także dodatkowe kwalifikacje. Zespół Szkół zatrudnia, oprócz nauczycieli i wychowawców, logopedę, psychologa, pedagoga szkolnego, bibliotekarza.
Logopeda:mgr Beatrycze Bednarczyk-Gawrońska
Pedagog: mgr Anna Maćkowska
Bibliotekarz:mgr Aleksandra Lebioda

 

Nauczyciele:
mgr Ewa Betka
mgr Ewa Bryndza
mgr Beata Chlebek
mgr Aleksandra Górecka-Fochtman
mgr Jarosław Krutak
mgr Bartosz Lasok
mgr Beata Pieronkiewicz
mgr Joanna Waleczek
mgr Dawid Zeman

Wychowawcy:

mgr Janusz Grygierzec

mgr Gabriela Homa

mgr Adam Jarzyna
mgr Anna Krętosz

mgr Danuta Krzemień
mgr Iwona Ryś
mgr Anna Stawowczyk-Sobota
mgr Jolanta Wala
mgr Małgorzata Wielek

mgr Katarzyna Zahradnik-Kurcyus

 

 

—————————————

mgr Magdalena Chlebek-Fijak

mgr Monika Gadocha-Rączka

mgr Anna Grzybowska

mgr Bożena Hybiorz

mgr Sylwia Kantor

mgr Alina Loska
mgr Celina Pietrzyk
mgr Aurelia Zątek