Wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły posiadają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym  oraz studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z pedagogiki  terapeutycznej. Oprócz tego  różne formy doskonalenia zawodowego , a także dodatkowe kwalifikacje. Zespół Szkół zatrudnia, oprócz nauczycieli i wychowawców, logopedę, psychologa, pedagoga szkolnego, bibliotekarza.
Logopeda:mgr Anna Stawowczyk-Sobota
Pedagog: mgr Anna Maćkowska
Bibliotekarz:mgr Iwona Ryś

 

Nauczyciele:
mgr Ewa Betka
mgr Ewa Bryndza
mgr Beata Chlebek
mgr Aleksandra Górecka-Fochtman
mgr Janusz Grygierzec
mgr Jarosław Krutak
mgr Grażyna Milczanowska
mgr Joanna Waleczek
mgr Dawid Zeman

Wychowawcy:

mgr Monika Gadocha-Rączka

mgr Bozena Hybiorz

mgr Adam Jarzyna

mgr Anna Krętosz

mgr Danuta Krzemień

mgr Alina Loska
mgr Iwona Ryś
mgr Anna Stawowczyk-Sobota
mgr Jolanta Wala
mgr Małgorzata Wielek

 

 

—————————————

 

mgr Sylwia Kantor

mgr Bartosz Lasok

mgr Alina Loska

mgr Beata Pieronkiewicz
mgr Celina Pietrzyk
mgr Aurelia Zątek