Wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły posiadają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym  oraz studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z pedagogiki  terapeutycznej. Oprócz tego  różne formy doskonalenia zawodowego , a także dodatkowe kwalifikacje. Zespół Szkół zatrudnia, oprócz nauczycieli i wychowawców, logopedę, psychologa, pedagoga szkolnego, bibliotekarza.
Logopeda:mgr Beatrycze Bednarczyk-Gawrońska
Pedagog: mgr Anna Maćkowska
Psycholog: mgr Grażyna Jonkisz
Bibliotekarz:mgr Aleksandra Lebioda

 

Nauczyciele:
mgr Ewa Betka
mgr Ewa Bryndza
mgr Beata Chlebek
mgr Magdalena Chlebek-Fijak
mgr Aleksandra Górecka-Fochtman
mgr Janusz Grygierzec

mgr Anna Grzybowska
mgr Katarzyna Herczek
mgr Bożena Hybiorz
mgr Sylwia Kantor
mgr Jarosław Krutak
mgr Bartosz Lasok
mgr Beata Pieronkiewicz
mgr Joanna Waleczek
mgr Dawid Zeman

Wychowawcy:

mgr Monika Gadocha-Rączka
mgr Gabriela Homa
mgr Bożena Hybiorz 

mgr Adam Jarzyna
mgr Anna Krętosz

mgr Danuta Krzemień
mgr Alina Loska
mgr Celina Pietrzyk
mgr Iwona Ryś
mgr Anna Stawowczyk-Sobota
mgr Jolanta Wala
mgr Małgorzata Wielek
mgr Aurelia Zątek