Wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły posiadają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym  oraz studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z pedagogiki  specjalnej. Oprócz tego  różne formy doskonalenia zawodowego , a także szereg dodatkowych  kwalifikacji.

Bibliotekarz: mgr Iwona Ryś
Logopeda: mgr Anna Stawowczyk-Sobota
Pedagog: mgr Anna Maćkowska

Psycholog: mgr Justyna Faruga

Nauczyciele szkolni:

mgr Ewa Betka
mgr Ewa Bryndza
mgr Beata Chlebek
mgr Aleksandra Górecka-Fochtman
mgr Janusz Grygierzec

mgr Bozena Hybiorz

mgr Sylwia Kantor
mgr Jarosław Krutak

mgr Danuta Krzemień-Koczuba
mgr Grażyna Milczanowska

mgr Beata Pieronkiewicz
mgr Joanna Waleczek

mgr Aurelia Zątek
mgr Dawid Zeman

Nauczyciele wychowawcy Zespołu Pozalekcyjnego:

mgr Monika Gadocha-Rączka

mgr Gabriela Homa

mgr Bozena Hybiorz

mgr Janusz Grygierzec

mgr Adam Jarzyna

mgr Anna Krętosz

mgr Alina Loska

mgr Celina Pietrzyk
mgr Iwona Ryś
mgr Anna Stawowczyk-Sobota
mgr Jolanta Wala
mgr Małgorzata Wielek

mgr Katarzyna Zawisza