Informujemy, że nasza placówka przystąpiła w tym roku do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno – Społecznego ” KAŻDY INNY – WSZYSCY RÓWNI”, którego celem jest  uwrażliwienie całej społeczności na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wszyscy mamy jednakowe prawa do szacunku, miłości i rozwijania sie zgodnie ze swoimi predyspozycjami, zatem kładziemy nacisk na kształtowanie tolerancyjnego i empatycznego młodego człowieka,  który w postrzeganiu innych kieruje się sercem, a nie stereotypami i uprzedzeniami.