Dyrektor  ZSS przy Udrowisku Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.

mgr Jarosław Krutak 

Kierownik Zespołu Pozalekcyjnego

mgr Monika Gadocha-Rączka