Z uwagi na liczne informacje dotyczące dzieł plastycznych i literackich, które  dopiero w bieżącym  tygodniu zostały przesłane na adres naszej placówki, podjęliśmy decyzję o przedłużeniu ostatecznego  terminu nadsyłania prac do 23 listopada br. Autorzy zwycięskich publikacji  zostaną poinformowani o sposobie odebrania przyznanych nagród do 30.11.2015 r.

Organizatorzy