Wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły posiadają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym  oraz studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z pedagogiki  specjalnej. Oprócz tego  różne formy doskonalenia zawodowego , a także szereg dodatkowych  kwalifikacji.

Bibliotekarz: mgr Iwona Ryś
Logopeda: mgr Anna Stawowczyk-Sobota
Pedagog: mgr Anna Maćkowska

Psycholog: mgr Justyna Faruga

Nauczyciele szkolni:

mgr Ewa Betka
mgr Ewa Bryndza
mgr Beata Chlebek
mgr Aleksandra Górecka-Fochtman
mgr Janusz Grygierzec

mgr Bozena Hybiorz

mgr Sylwia Kantor
mgr Jarosław Krutak

mgr Danuta Krzemień-Koczuba
mgr Grażyna Milczanowska

mgr Beata Pieronkiewicz
mgr Joanna Waleczek

mgr Aurelia Zątek
mgr Dawid Zeman

Nauczyciele wychowawcy Zespołu Pozalekcyjnego:

Jolanta Buchta

mgr Monika Gadocha-Rączka

mgr Gabriela Homa

mgr Bozena Hybiorz

mgr Janusz Grygierzec

mgr Adam Jarzyna

mgr Anna Krętosz

mgr Alina Loska

mgr Grzegorz Maćkowski

mgr Celina Pietrzyk
mgr Iwona Ryś
mgr Anna Stawowczyk-Sobota
mgr Jolanta Wala
mgr Małgorzata Wielek

mgr Aurelia Zątek