Jesteśmy szkołą sanatoryjną z wieloletnią historią i tradycją, zorganizowaną w obrębie Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój
w Szpitalu Uzdrowiskowym dla Dzieci „Stokrotka”.
Zespół jest szkołą publiczną prowadzoną przez Województwo Śląskie.   

Misją szkoły jest wspomaganie procesu leczenia i rehabilitacji

  

Każdy uczeń, wyjeżdżając z sanatorium, otrzymuje zaświadczenie o spełnieniu obowiązku szkolnego wraz
z wykazem uzyskanych ocen z poszczególnych przedmiotów oraz opinią z zachowania.

Szkoły macierzyste mają obowiązek respektowania ocen uzyskanych przez dziecko  w szkole sanatoryjnej.