źródło: gozdroj.pl 

Świadczeniami zdrowotnymi obecnie udzielanymi przez Szpital Uzdrowiskowy są działania medyczne w zakresie:

 • rehabilitacji
 • balneologii
 • reumatologii
 • ortopedii
 • neurologii
 • pediatriiLeczeniem, usprawnianiem i opieką nad dziećmi w przedziale wiekowym od 3 do 18 roku życia zajmuje się wykwalifikowany personel:
 • lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej, pediatrii, neurologii dziecięcej, balneologii i medycyny fizykalnej,
 • magistrowie rehabilitacji i kinezyterapii,
 • personel pielęgniarski i pomocniczy.Leczenie dzieci do 18 roku życia w całości jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Zabiegi rehabilitacyjne odbywają się w basenie, w gabinetach fizykoterapii, salkach bloczkowych, sali gimnastycznej w ramach kinezyterapii grupowej lub indywidualnej w zależności od schorzenia. Prowadzona jest również hydroterapia, masaże i terapia zajęciowa. Edukacja szkolna obejmuje program szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Dzieci otoczone są także opieką wychowawczą sprawowaną przez pracowników oświaty.

  Profil leczenia obejmuje schorzenia:

 • spowodowane wrodzonymi lub nabytymi uszkodzeniami układu kostno-stawowego, w tym skrzywienia kręgosłupa, przykurcze stawowe pochodzenia pourazowego lub neurogennego, stany po złamaniach lub wydłużeniach kończyn i innych zabiegach ortopedycznych, choroba Perthesa, artropatie,
 • układu mięśniowego: dystrofie, miopatie,
 • neurologiczne, ujawniające się w nieprawidłowym funkcjonowaniu układu ruchu: mózgowe porażenie dziecięce lub niedowłady pourazowe, wrodzone wady OUN, polineuropatie.Powyższe świadczenia są udzielane w ramach:1. Stacjonarnej opieki zdrowotnej (szpitalnej i uzdrowiskowej)
 • Szpital Uzdrowiskowy dla Dzieci
 • Oddział Rehabilitacyjny dla Dzieci
  2. Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej
 • Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci
 • Fizjoterapia ambulatoryjnaSzpital Uzdrowiskowy dla Dzieci „Stokrotka”Zasady kierowania i przyjęć:Do Szpitala Uzdrowiskowego dla Dzieci kierować może lekarz rodzinny POZ, lekarz Poradni Specjalistycznej : Rehabilitacyjnej, Ortopedycznej lub Neurologicznej wypełniając druk skierowania na leczenie uzdrowiskowe i przesyłając je do Wojewódzkiego Oddziału NFZ.Po zakwalifikowaniu przez NFZ wniosku na leczenie uzdrowiskowe pacjent otrzymuje pocztą potwierdzenie skierowania z ustaloną datą rozpoczęcia leczenia.Dzień pobytu obejmuje:
 • zakwaterowanie,
 • minimum 3 zabiegi dziennie,
 • 5 posiłków dziennie,
 • całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską.Turnus trwa 27 dni.Szpital Uzdrowiskowy dla Dzieci dysponuje 90 miejscami (pokoje 4, 5 osobowe, w tym 2 pokoje przeznaczone dla matki z dzieckiem).Oddział Rehabilitacyjny dla DzieciZasady kierowania i przyjęć:Na Oddział Rehabilitacyjny dla Dzieci skierowanie jest wystawiane przez: lekarzy oddziałów urazowo – ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, oraz wewnętrznych, onkologicznych, urologicznych.

  W przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych skierowanie może być również wystawione przez lekarza POZ, jak również lekarzy poradni rehabilitacyjnej, neurologicznej, urazowo – ortopedycznej i reumatologicznej.

  Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna lub kopia, potwierdzająca rozpoznanie.

  Pacjenci są przyjmowani w kolejności skierowań w miarę wolnych miejsc lub w trybie pilnym.

  Oddział Rehabilitacyjny dysponuje 44 miejscami i dodatkowo 2 łóżkami przeznaczonymi dla matki z dzieckiem.

  Dzień pobytu obejmuje:

 • zakwaterowanie,
 • minimum 5 zabiegi dziennie,
 • 5 posiłków dziennie,
 • całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską.Czas leczenia wynosi minimum 22 dni (maksimum 42 dni).

  Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci

  Rejestracja skierowania musi nastąpić do 30 dni od daty wystawienia. Przyjęcie następuje na podstawie skierowania od lekarza specjalisty lub lekarza rodzinnego.

  Zabiegi:

 • zlecane są w zależności od stanu zdrowia do 5 dziennie przez 10 dni zabiegowych;
 • odbywają się w godzinach popołudniowych po wcześniejszym ustaleniu godzin z planowaniem zabiegów.REJESTRACJA:Sekretariat STOKROTKA, ul. Uzdrowiskowa 49
  Pon. – Pt. 7:00 – 14:30
  telefonicznie: 032 / 449 20 44Wielki i dodatni wpływ na przyspieszenie rehabilitacji ma otoczenie, przyroda, pola, stawy, rzeka, lasy, bliskość gór, czyste powietrze i cisza. Dobre wyniki leczenia zwłaszcza opieka oraz życzliwy stosunek zdrowych do chorych dzieci sprawiają, że uśmiech pojawia się na ich twarzach, że chętnie tu wracają i patrzą z nadzieją w przyszłość.

źródło: kanał Uzdrowiska Goczałkowice- Zdrój na youtube