Na terenie sanatorium „Stokrotka” działa Zespół Szkół dla Dzieci przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Sp.z o.o.

W jego skład wchodzi szkoła podstawowa  i liceum ogólnokształcące. Z powodu porannych zabiegów lekcje odbywają się w godzinach popołudniowych .  Zajęcia prowadzone są, zgodnie z założeniami reformy i pedagogiki leczniczej, nowoczesnymi metodami nauczania.

Cele realizowane przez ZSS 
 
(wynikające z obowiązujących przepisów oświatowych oraz przepisów dotyczących szkół sanatoryjnych):
-wspomaganie procesu rehabilitacji;
-umożliwienie realizacji obowiązku szkolnego w warunkach sanatoryjnych;
-umożliwienie uczniom przygotowania do życia w integracji   ze społeczeństwem poprzez osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju w dostępnym im zakresie za pomocą specjalnych metod;
-umożliwienie uczniom rozwoju ich talentów i zainteresowań poznawczych, artystycznych i sportowych;
-umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych    do wyboru dalszego kierunku kształcenia.

Wymagane dokumenty:

  • zaświadczenie ze szkoły macierzystej dziecka  stwierdzające, że jest ono jej uczniem oraz  opinię wychowawcy klasy,
  • orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli dziecko takie posiada (kopia).

Dokumenty należy oddać podczas przyjęć dziecka do placówki.

Dziecko przybywające do szkoły sanatoryjnej  powinno posiadać:

  • podręczniki, ćwiczenia,
  • zeszyty ze swojej szkoły macierzystej,
  • przybory szkolne,
  • obuwie zmienne (sportowe z jasną podeszwą).