Praca w tym dziale przebiega w ciągu całego tygodnia z sobotami i niedzielami włącznie. Na oddziałach nie istnieje podział na grupy wychowawcze, opiekun prowadzi zajęcia z dziećmi wolnymi od innych zajęć (leczniczych, szkolnych) w danej chwili. 

Podstawowymi celami pedagogicznymi w zakładzie leczniczym są:
– zapobieganie i pomoc choremu dziecku w przezwyciężaniu jego trudności spowodowanych chorobą i obniżoną lub zaburzoną sprawnością psychofizyczną, zmianą sytuacji osobisto – społecznej;
– zaspokajanie potrzeb wynikających z wszechstronnego rozwoju i kształtowania prawidłowego obrazu choroby i swojej osoby oraz prawidłowego stosunku do swej przyszłości i życia w społeczeństwie;
– wytworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu leczenia, wychowania i samowychowania oraz współudziału w życiu społeczności dziecięcej, w swoim środowisku;
W realizacji powyższych zadań, zakres i rodzaj podejmowanych prac dostosowuje się do aktualnego stanu zdrowia dzieci i młodzieży, ich możliwości wysiłkowych, a także do ich potrzeb w zakresie osobniczego i społecznego rozwoju.

                                                                 źródło: strona Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.